Produktutveckling Igenkänning av varumärkestrender och framgångsrikt utnyttjande av möjligheter.

Storcks anställda talar ständigt om hur de kan göra världen lite sötare och på så sätt en lyckligare plats; en utmaning som ibland kan ta flera år från den ursprungliga idén, till att testa produktionen i det egna testcentret för att sedan gå vidare till produktlansering. Varje ny utveckling eller förfining fokuserar alltid på kvaliteten och trovärdigheten hos våra varumärken.

Grunden

Den inledande processen för varje ny produkt eller receptoptimering är en intensiv marknadsanalys, eftersom Storck alltid styrs av vad kunderna efterfrågar.

Ett team utvecklar sedan en testproduktion för de utvalda favoriterna. Därefter är det dags att experimentera - råvaror kontrolleras och jämförs, tillverkningsprocedurer testas och utvecklas ytterligare för att uppnå bästa möjliga resultat hela tiden.

Hastighet är också en avgörande faktor för innovationer på lång sikt. Storck investerar ständigt i state-of-the-art-anläggningar och utrustning för de bolagsägda fabrikerna och lägger stor vikt vid egenproduktion, eftersom det möjliggör processoptimering och bevarandet av hög kvalitetsstandard.

De nuvarande varumärkena är också en förmån, eftersom det är lättare att se till att förädlingar och nya sorter av recept uppfyller konsumenternas krav och att effektivt integrera ny processteknik.

Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process

Processen

Från idé till bästsäljare: det hela börjar med ett produktkoncept. Det här är grunden för den faktiska överlämningen till utvecklingsavdelningen. Ett team utvecklar sedan de specifikationer och krav som behövs för att skapa ett provrecept (prototyp). Denna prototyp blir sedan noga tillverkad för hand i vårt in-house testcenter.

Den potentiella produkten testas sedan och blir framförallt provsmakad! Fokus ligger på smak, konsistens och arom - men också på hur den ser ut. Detaljer förfinas ständigt och provsmakas därefter igen innan ett recept är slutgiltigt godkänt.

Produktutvecklingsprocessen omfattar många kontroller: hållbarhets- och lagringstest samt undersökningar av konsumenternas acceptans och bedömningar av ekonomisk bärighet som följer produkten till den är redo att produceras. Hänsyn tas också, direkt från början, till specifika internationella aspekter, smaker och krav.

Beroende på kraven kan vi till och med bygga nya produktionslinjer. Den första produktionskörningen på den faktiska produktionen är alltid ett spännande ögonblick, eftersom det visar hur bra testcentret har gjort sitt jobb.

Kärnmeddelande

Denna process fokuserar alltid på långsiktig framgång - för att säkerställa att även nya Storckprodukter hittar sin fasta plats på marknaden och i människors liv.

Expertis

Oavsett mixer, kavel, panna eller conchingmaskin - Storck har fullt utrustade kök och komplex utrustning för tillverkning av prover till sitt förfogande. Livsmedelsingenjörer, näringsterapeuter och erfarna konfektyrtekniker arbetar hand i hand. Personalen i vår "chokladrecept & fyllnings"-avdelning är riktiga chokladartister. Allt som senare garanterar högkvalitativa och unika egenskaper hos Storcks varumärken när en produkt går vidare till industriproduktionen, utarbetas i minsta detalj och är handgjord i små kvantiteter.

Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: the challenge

Utmaningen

Storcks varumärken finns i många länder över hela världen. Deras speciella smak beror framförallt på att de är färska. Det här är en stor utmaning när det gäller långdistanstransporter. Intelligent logistik bidrar till att även konsumenter i avlägsna länder kan njuta av Storcks varumärken och av den kvalitet de har förväntat sig från oss.