Vår vision

Varje dag arbetar Storcks anställda för att göra världen lite sötare, lite varmare och lite gladare. Eftersom glädjen att unna dig själv och andra delas universiellt - oavsett nationalitet och kultur.

Nära våra medmänniskor

Close to people

Förtroende

Som ett familjeföretag tror vi starkt på tillförlitlighet, samstämmighet och ömsesidigt förtroende som kärnvärden.

Ansvar

Vi känner att vi har ett särsklit ansvar gentemot företaget och de personer som litar på Storck och dess varumärken.

Samhörighet

Den nära relationen med våra konsumenter, anställda, handelspartners och leverantörer är det som gör oss så framgångsrika.

Passion motiverar oss

Passion motivates us

Engagemang

Vi använder all vår kompetens, energi och alla våra resurser för att göra våra varumärken speciella.

Tillväxt

Genom hållbar tillväxt och vår egen styrka, säkerställer vi vår försörjning och självständighet nu och i framtiden.

Kvalitet

Vi är dedikerade att försäkra konsekvent hög produktkvalitet och unika egenskaper hos våra varumärken. Detta är vårt löfte till konsumenter.

För att fortsätta vår tradition märkt av kvalitet, trovärdighet och välbefinnande.