Policy för integritetsskydd

Storck Sverige AB, organisationsnummer 556105-8487 (fortsättningsvis kallat Storck), tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar, och samlar in, behandlar och använder dina uppgifter endast i enlighet med gällande förordningar om dataskydd.

Storck är personuppgiftsansvarig och har därmed ansvaret för dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är:

Postadress: Storck Sverige AB, Hyllie Stationsväg 42, 215 32 Malmö, Sverige
E-postadress: info@se.storck.com
Telefonnummer: +46 (0)40 37 19 60

Om du har frågor om denna policy för integritetsskydd, inklusive eventuella frågor om hur du utövar dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta oss på: info@se.storck.com Om det finns länkar till andra sidor på nätet på denna webbplats gäller denna policy inte insamling och behandling av personuppgifter på de länkade sidorna, eftersom Storck inte kan påverka deras utformning och innehåll.

2.1 Användning av webbplats

När du besöker vår webbplats behandlas anslutningsdata tillfälligt (inklusive IP-adress, senast besökta URL, tid och datum, besökta sidor och element som undersidor eller knappar, mängden data som överförs, status, om begäran lyckades, beskrivningen av vilken webbläsare som används och enhetstyp). Vi behandlar dessa data så långt det är nödvändigt för att kunna driva webbplatsen. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) av att göra vår webbplats tillgänglig för ändamål som extern representation och marknadsföring. Vi lagrar även anslutningsdata i loggfilerna på vår webbserver i enlighet med vårt berättigade intresse av att säkerställa en säker drift av webbservern. Med ditt samtycke kan vi även behandla dessa uppgifter i pseudonymiserad form för de ändamål som anges i avsnitt 2.2.

Generellt sett är det möjligt att använda vår webbplats utan att tillhandahålla andra uppgifter än de som anges i denna punkt (se avsnitt 7).

2.2 Analys för marknadsföringsändamål och för optimering av webbplatsen (Piwik PRO)

På Storcks webbplatser behandlas data om din användning av webbplatsen med teknik från leverantören Piwik PRO, i syfte att optimera webbplatsen och i marknadsföringssyfte, om du ger ditt samtycke till detta när du besöker webbplatsen första gången. För detta ändamål skapas användarprofiler som innehåller de data som anges i avsnitt 2.1 och data om dina aktiviteter på vår webbplats (framför allt vilka sidor, knappar eller andra element du använt och när) under en pseudonym. Profilerna innehåller inte och kombineras inte med data som identifierar dig direkt (till exempel ditt namn). Den rättsliga grunden för analysen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Behandlingen utförs på uppdrag av Storck på servrar som drivs av Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Tyskland.

För att underlätta användningsanalysen kan cookies (se avsnitt 2.3) användas för att känna igen din webbläsare. När du besöker vår webbplats för första gången ber vi om ditt samtycke till att använda cookies för det nämnda ändamålet och den användningsanalys som beskrivs här. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke ska du följa de här instruktionerna.

Du kan när som helst avaktivera analysen av dina användardata i pseudonymiserade profiler med hjälp av Piwik PRO. Det finns två sätt att göra det. För det första kan du aktivera alternativet ”Spåra inte” i din webbläsare (se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information). Du kan också markera följande kryssruta för att ställa in en cookie som anger att du väljer att inte spåras med hjälp av Piwik PRO:

Se avsnitt 2.3 om hur du kan använda vår webbplats utan cookies.

2.3 Cookies

När du besöker vår webbplats meddelar vi dig att vår webbplats använder cookies för att förbättra funktionaliteten och – om du har gett ditt samtycke till det – för att stödja användningsanalysen i syfte att optimera webbplatsen och marknadsföringen (avsnitt 2.2).

Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator, smartphone eller surfplatta. Det gör att vi kan känna igen upprepade besök från dig på din dator och därmed erbjuda en bättre funktionalitet på webbplatsen. Vi använder också funktionscookies, som är nödvändiga för att ge den bästa upplevelsen av webbplats (kallas nödvändiga cookies). Du kan dock tacka nej till användning av cookies genom att avaktivera cookies i inställningarna i din webbläsare och/eller radera cookies från hårddisken via din webbläsarmeny. Om du gör det kan vi dock inte garantera att vår webbplats är helt funktionell (t.ex. kan du bli tillfrågad om att samtycka till cookies varje gång du besöker webbplatsen, eftersom ditt beslut bara kan sparas med hjälp av en cookie).

Dessutom kan vi – om du har gett samtycke till detta – ställa in cookies för att utföra webbanalyser (se avsnitt 2.2). Samtycke till detta kan när som helst dras tillbaka. För att dra tillbaka ditt samtycke till denna analys och tillhörande cookies ska du följa instruktionerna i avsnitt 2.2.

Du kan också – beroende på vilka alternativ som din webbläsare erbjuder – när som helst välja att inaktivera spårningscookies (som vi kan använda om du ger ditt samtycke) i inställningarna i din webbläsare och/eller radera cookies från din hårddisk via din webbläsarmeny. Dessutom kan du installera ett plugin-program i din webbläsare som förhindrar spårning och/eller relaterade cookies för att skydda din integritet.

Följande cookies ställs in när du besöker vår webbplats (de cookies som inte är markerade som nödvändiga ställs endast in när du samtycker till det):

Cookie Kategori Bearbetning av Syfte Lagringstid
Cookie _pk_id Kategori Spårning (inte nödvändigt) Bearbetning av Piwik (a. 2.2) Syfte Piwik Tracking – sparar ett sidspecifikt ID för tilldelning av dataposten Lagringstid 12 månader
Cookie _pk_ses Kategori Spårning (inte nödvändigt) Bearbetning av Piwik (a. 2.2) Syfte Piwik Tracking – lagrar ett ID för användarens aktuella webbläsarsession för att tilldela posten Lagringstid 30 minuter
Cookie stg_last_interaction Kategori Spårning (inte nödvändigt) Bearbetning av Piwik (a. 2.2) Syfte Piwik Tracking – lagrar tidpunkten för den senaste användarinteraktionen Lagringstid 12 månader
Cookie stg_returning_visitor Kategori Spårning (inte nödvändigt) Bearbetning av Piwik (a. 2.2) Syfte Piwik Tracking – lagrar om det är en återkommande användare Lagringstid 12 månader
Cookie stg_traffic_source_priority Kategori Spårning (inte nödvändigt) Syfte Piwik (a. 2.2) Bearbetning av Piwik Tracking – lagrar från vilken källa (kampanj, sökmotor, direktinmatning) användaren kom till webbplatsen Lagringstid 30 minuter
Cookie stg_optout Kategori Spårning (inte nödvändigt) Syfte Piwik (a. 2.2) Bearbetning av Piwik Tracking – lagrar att ingen spårning görs Lagringstid 12 månader
Cookie hl Kategori Språk (nödvändigt) Syfte Storck Bearbetning av Lokala inställningar – lagrar språk och domän för respektive sida (t.ex. de_CH eller en_COM) Lagringstid 12 månader
Cookie hideCookieNotification Kategori Cookie-meddelande (nödvändigt) Syfte Storck Bearbetning av Cookie-meddelande – är inställt så att cookie-meddelandet inte visas igen vid varje besök på webbplatsen Lagringstid 24 timmar
Cookie hideLocationNotification Kategori Landsval (nödvändigt) Syfte Storck Bearbetning av Platsmeddelande – är inställt så att landsväljaren inte visas varje gång du besöker storck.com Lagringstid Endast under webbläsarsessionen (så kallad sessionscookie)

2.4 Kontaktformulär eller andra kommunikationskanaler

Om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt eller om du använder vårt kontaktformulär behandlar vi ditt meddelande, ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt land och – om du ger oss andra uppgifter – sådant som ditt telefonnummer, din adress och ditt företag. Vi behandlar dessa data för att kunna besvara din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i GDPR om behandlingen av din begäran gäller ett avtal som ingåtts med dig och som är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller om din begäran gäller genomförandet av åtgärder innan ett avtal ingås. I övriga fall är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att tillhandahålla ett kontaktformulär och besvara allmänna frågor (artikel 6.1 f i GDPR).

2.5 Länkar till sociala medier

Vi inkluderar inte avsiktligt några sociala plugin-program på våra webbplatser, som överför personuppgifter när webbplatsen laddas. Vår webbplats innehåller endast länkar till sociala nätverk (t.ex. Facebook och Twitter). Det innebär att när du besöker vår webbplats överförs inga personuppgifter till de länkade sociala nätverken. Om du däremot klickar på en länk till ett av de sociala nätverken kan viss information (t.ex. webbläsarnamn) eventuellt överföras till leverantörerna av det sociala nätverket – på samma sätt som med andra länkar på internet. Om du har ett konto hos det aktuella sociala nätverket och är inloggad på ditt konto kan de direkt tilldela besöket på vår webbplats till ditt sociala mediakonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut innan du klickar på länken. Tänk på att vi inte kan påverka innehållet på de länkade webbplatserna och den databehandling som sker där. Syftet med datainsamlingen och dess omfattning, behandling och sociala nätverks användning av data samt inställningsalternativen för att skydda din integritet finns i informationen om dataskydd hos respektive leverantör. Deras kontaktuppgifter är:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland
https://twitter.com/en/privacy

2.6 Kund och leverantör

För att ingå och hantera ett avtal med dig som företrädare för en kund eller leverantör samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig eller att vidta åtgärder innan vi ingår ett sådant avtal (artikel 6.1 b i GDPR. Om du inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter kan vi inte erbjuda våra produkter eller på annat sätt fullgöra våra åtaganden gentemot dig som företrädare för en kund eller leverantör. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter kan också vara att den är nödvändig för vårt berättigade intresse vad gäller marknadsföringsändamål av vår verksamhet och våra produkter (artikel 6.1 f i GDPR. Vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål går utöver ditt potentiella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig.

Vår webbplats drivs av vårt tyska moderbolag (Augusti Storck KG) på hostingpartnern denkwerk GmbH, Vogelsanger Street 66, 50823 Köln, Tyskland, som är skyldiga att behandla uppgifterna på rätt sätt genom ett databehandlingsavtal.

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas av tredje part. Det kan handla om koncernbolag, tjänsteleverantörer, rådgivare, myndigheter, etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan överföras till tredje part är när sådana åtgärder krävs på grund av rättsliga förordningar, tvister, en förfrågan eller ett beslut från en myndighet eller när det krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse.

Dina uppgifter kommer generellt inte att överföras till en mottagare i ett tredje land (dvs. utanför EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller till en internationell organisation. Om en sådan överföring i undantagsfall är nödvändig, framför allt på grund av att en förfrågan du har gjort ska vidarebefordras till ett av våra bolag i ett tredje land (avsnitt 2.4), kommer vi att se till att kraven i kapitel V i GDPR uppfylls och att en adekvat dataskyddsnivå därmed garanteras hos mottagaren. I detta syfte använder vi EU:s standardavtalsklausuler för dataöverföringar till tredje land när så krävs.

Informationen som lagras i loggfilerna (avsnitt 2.1) lagras endast i personlig form i högst sju dagar. Efter denna period anonymiseras personuppgifterna i loggfilerna. Lagringstiden för cookies anges i 2.3.

I alla andra avseenden raderar vi dina personuppgifter så snart de inte längre krävs för ändamålen i enlighet med behandlingen och i den utsträckning som inga rättsliga skyldigheter att behålla data står i strid med detta.
Storck sparar dina personuppgifter som företrädare för en kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter att avtalsförhållandet har upphört sparar Storck personuppgifter så länge ett rättsligt anspråk kan göras eller så länge en befintlig tvist pågår. Storck kan dock behöva lagra personuppgifter även efter denna tidsperiod, inklusive men inte begränsat till att hantera garantier, tidsfrister, efterlevnad av rättsliga krav eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Detsamma gäller för dig som kund som ställer krav på ersättning/lämnar in ett klagomål eller gör en förfrågan.

Storck sparar dina personuppgifter när du deltar i en säljfrämjande tävling eller kampanj före och under evenemanget/tävlingen och under en period på upp till 12 månader från sista dagen för evenemanget/tävlingen för att uppfylla vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet, utvärdera evenemanget/tävlingen och för att planera eventuella framtida evenemang/tävlingar.

Storck sparar dina personuppgifter som besökare och användare av vår webbplats tills du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandlingen kommer Storck att radera dina personuppgifter så snart som möjligt.

Relevanta lagringstider enligt svensk skatte- och handelsrätt är minst sju år.

Storck har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust, skada, manipulation och obehörig åtkomst. Våra medarbetare och alla personer som är delaktiga i databehandlingen är skyldiga att följa dataskyddslagar och att hantera personuppgifter konfidentiellt. Våra medarbetare utbildas i enlighet med detta. Både interna och externa undersökningar säkerställer att alla dataskyddsprocesser följs inom Storck.

För att skydda våra användares personuppgifter använder vi en säker överföringsmetod på nätet, den så kallade SSL-överföringen (”Secure Socket Layer”). Det framgår av det ”s” som finns i http://, alltså https://, och eventuellt av en symbol i form av ett grönt, låst hänglås i adressfältet. Genom att klicka på symbolen får du information om det SSL-certifikat som används. Visningen av symbolen beror på vilken webbläsarversion du använder. SSL-krypteringen möjliggör krypterad och fullständig överföring av dina data.

Dataskyddsförordningen omfattar ett antal rättigheter rörande uppgifter som påverkar dig som person (rättigheter för berörda personer).

6.1 Rätt att kräva tillgång och dataportabilitet

Du har rätt att få bekräftelse på om vi har behandlat personuppgifter om dig eller inte. Om så är fallet har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter. Du hittar mer information om din rätt till tillgång i artikel 15 i GDPR. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), förutsatt att en sådan portabilitet är tekniskt möjlig, och att den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är samtycke eller uppfyllande av ett avtal. Mer information om dataportabilitet finns i artikel 20 i GDPR.

6.2 Rätt till rättelse och komplettering

Du har rätt att be oss att rätta felaktiga personuppgifter som rör dig och att utan dröjsmål komplettera ofullständiga personuppgifter enligt artikel 16 i GDPR.

6.3 Rätt till radering

Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter utan dröjsmål om något av de skäl som anges i artikel 17 i GDPR föreligger. Ett sådant skäl för omedelbar radering kan till exempel föreligga om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att behandla din begäran eller om du har invänt mot databehandlingen.

6.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om något av de villkor som anges i artikel 18 i GDPR uppfylls. Om du exempelvis bestrider uppgifternas korrekthet har du rätt att begränsa behandlingen under den tid som krävs för att vi ska kunna verifiera uppgifternas korrekthet.

6.5 Rätt att dra tillbaka samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med artikel 7.3 i GDPR. Återkallandet gäller endast framtida databehandling, det vill säga den databehandling som ägde rum fram till återkallandet förblir laglig.

6.6 Rätt att göra invändningar

Om vår databehandling baseras på ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (se ovan för den rättsliga grunden avseende varje databehandlingsaktivitet) har du rätt att invända enligt artikel 21.1 i GDPR. Du kan därför när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas av oss om det finns skäl som följer av just din situation. Dina personuppgifter kommer inte längre att behandlas av oss när din invändning har lämnats in, såvida det inte bevisligen finns tvingande skäl för behandling som är skyddsvärda och som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter i samband med direkt marknadsföring i enlighet med artikel 21.2 i GDPR. Vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål.

6.7 Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Om du har frågor eller klagomål som gäller dataskydd inom Storck rekommenderar vi dock att du först kontaktar vårt dataskyddsombud (se avsnitt 1).

Du är inte juridiskt skyldig eller bunden genom avtal att förse Storck med personuppgifter när du besöker webbplatsen. För att kunna använda vissa områden (framför allt kontaktformuläret eller säljfrämjande tävlingar) kan det dock vara nödvändigt att tillhandahålla dina uppgifter för att din förfrågan ska kunna behandlas eller för att delta i de säljfrämjande tävlingarna.

Storck använder inte dina personuppgifter för automatiserade individuella beslut.

NNya rättsliga krav, affärsmässiga beslut eller teknisk utveckling kan kräva att vår policy för integritetsskydd ändras. Denna policy kommer då att anpassas. Du hittar alltid den senaste versionen på vår webbplats.