Storck product quality

Produktkvalitet Vi lovar våra konsumenter konsekvent hög kvalitet.

Storcks varumärken köps i många länder runt om i världen. De står för att du ska unna dig och njuta av livet. Den utmärkta kvaliteten och det faktum att konsumenter vet att Storcks konfektyr ger dem njutning, genererar förtroende. Vi är stolta över det - och vi gör alltid vårt bästa för att försäkra att detta förtroende är berättigat.

Bakgrund

Gör människor glada - det är filosofin bakom alla Storcks varumärken. Av denna anledning är kvalitet väldigt viktigt för oss; vi förväntar oss konsekvent hög produktkvalitet som endast kan garanteras genom effektiv kvalitetshantering inklusive en ansvarsfull inköpspolicy, företagsägda och certifierade fabriker, transparenta standarder, interna tester och sensoriska laboratorier och, naturligtvis, dedikerade medarbetare.

Intervju

Rodger Wedekind - Head of the Food law department

Bra råvaror, internationella certifieringsstandarder och ett tätt styrsystem: Roger Wedekind talar om Storcks krävande produktkvalitetsstandarder.
 

Varför är Storcks produkter av så hög kvalitet?

Bra smak och framförallt färskhet är typiska för alla Storcks varumärken. För att garantera denna färskhet har vi utvecklat innovativa tekniska lösningar för optimering av emballage. Vi bestämmer också ett exakt beräknat och kontrollerat bäst före datum som hjälper oss att garantera färskhet.

Eventuella föreslagna ändringar av bäst före datum går igenom stränga tester för att säkerställa att detta inte har någon negativ påverkan på smak, färg, konsistens eller näringsvärde.

Hur påverkar detta hanteringen av råmaterial?

Vi väljer noga och övervakar strikt våra leverantörer och grossister; några av de tillhörande fabrikerna godkänns endast efter intensiva kontroller. Vi måste vara så strikta för att garantera konsekvent hög kvalitet, eftersom även små variationer i smak och råmaterialsammansättningar påverkar våra produkter. Frekvensen för respektive kontroll beror på de berörda ingrediensernas känslighet. Aktuella nyheter påverkar också de typer av kontroller som genomförs, till exempel när det finns rapporter om skadade grödor i producerande länder. Vi på Storck följer den grundläggande principen att vi på ett positivt sätt vill påverka produkten i varje steg i processen, och vi gör det.
 

Skulle du kunna citera ett exempel?

Kakaobönor till exempel: bönorna för vår choklad köps som råmaterial, men vi bearbetar själva produkten vidare internt, till exempel genom att rosta bönorna själva. På så sätt går den fylliga smaken som de utvecklar efter rostningen inte bort under transporten, och vi kan producera dem till den nivån då de är helt rätt för oss. Samma sak gäller vår chokladmassa, som vi också gör själva. Där handlar det ofta om små nyanser. "Tillverkas internt", är ett nyckelelement i vårt recept för framgång. Det gör det möjligt för oss att behålla full kontroll över hur våra recept är utformade. Detta gör att vi kan garantera vår väldigt speciella och extremt höga kvalitet.
 

Genomför ni kvalitetskontroller för råvaror och färdiga varor?

Regelbundna kontroller och certifieringar innebär att vårt arbete är reviderat. Flera granskningar säkerställer att de rättsliga kraven följs. Men vi går ännu längre och deltar i frivilliga certifieringssystem. Vi möter därför ytterligare, strikta och självinförda inköpskriterier vad gäller till exempel hållbar palmolja.

Vilka är era största framtida mål och utmaningar?

Konsumentbeteende förändras hela tiden, och det är en spännande utmaning att uppfylla alla konsumentförväntningar. I det avseendet vill vi följa en autentisk väg som överensstämmer med Storcks filosofi.

Kärnmeddelande

Vår produktgaranti är inget tomt löfte. Förtroendet våra konsumenter har för oss är vår motivation.

Certifikat & priser

Logo IFS Food

IFS Food

IFS Food (International Featured Standards): globalt erkänd granskningsstandard för livsmedelsproducenter och en viktig säkerhets- och kvalitetsindikator.

Logo FSSC 22000

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000): viktig kvalitetsindikator för livsmedelssäkerhet i globala produktionskedjor.

Logo SAI 8000

SA8000

SA8000: internationell social ansvarighetsstandard för social rättvisa, rättvisa arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Utöver dessa har Storck också ett visst antal produkter som testats frivilligt av experterna från German Agricultural Society (DLG). Under 2019 vann Storck igen ett DLG-pris för konsekvent produktkvalitet under ett antal år. Bedömningsprocessen för denna utmärkelse innebär att maten testas av sakkunniga kommittéer som inte är medvetna om tillverkaren, varumärket eller priset.