Dataskydd.

1. Allmänt
Storck Sverige AB (nedan kallat Storck) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och samlar in, bearbetar och använder dina uppgifter endast enligt de lagliga normerna för dataskydd.

Om det finns länkar till andra sidor på nätet på denna webbplats, gäller denna genomgång inte för datainsamling och användning på de länkade sidorna, eftersom Storck inte har någon form av påverkan på deras anordningar och innehåll.

2. Typ, omfattning och insamling av uppgifter, bearbetning och användning

2.1 Data
Storck samlar in, bearbetar och använder följande personuppgifter beroende på vad du gör på vår webbplats: din adress (titel, för- och efternamn, adress), din e-postadress, ditt telefonnummer, din IP-adress och dessutom typ och omfattning av de element som du har åtkomst till samt datum och tid för åtkomsten.

2.2 Webbplatsanvändning
När du besöker vår hemsida, registreras uppgifter om tillfällig anslutning (IP-adress, cookies, senast besökt URL, tid och datum, och åtkomst till filer). Utan ditt specifika godkännande, sparar, bearbetar och använder vi endast dina personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för ditt besök på webbplatsen eller för avtalsmässiga ändamål, t.ex. genomförandet av tävlingar. Det kan också bearbetas och användas i formulär med pseudonym enligt de syften som finns under punkt 2.3.

2.3 Använd i marknadsföringssyfte och för webbplatsoptimering
På Storcks webbplats samlas data in, bearbetas och används med teknik från leverantörens webbtrender för marknadsföring och optimering. För detta ändamål kan cookies (dvs. små textfiler som sparas på din dator) användas för att känna igen din webbläsare. Användarprofiler skapas från dessa filer under en pseudonym. Om du inte har gjort en separat överenskommelse om detta, används dessa filer inte för att identifiera dig personligen och inte tillsammans med personuppgifter om pseudonymens innehavare. IP-adresser bearbetas och används endast i denna procedur i avidentifierad form. Du kan protestera mot att uppgifter samlas in och sparas när som helst med omedelbar verkan genom att ställa in en ”opt-out Cookie” (se punkt 3.).

Frånsett detta, använder Storck dina inventeringsdata och/eller data för användning bara för reklam, rådgivning och marknadsundersökningar och för behovsbaserad utformning av webbplatsen om du har gett ditt separata samtycke till detta i förväg. Om Storck begär samtycke, kommer du att tillfrågas om detta separat via en text om sådant samtycke och en ruta att klicka i och/eller en asterisk. Du kan ta bort ditt medgivande om detta med Storck när som helst skriftligen eller elektroniskt. Om du inte har gett ditt samtycke eller om du återkallar det, kan dataanvändning i enlighet med denna punkt inte ske. Tjänsterna från Storck utförs naturligtvis oberoende av om du ger ditt samtycke eller tar bort det.

2.4 Annan dataanvändning
Lagring, bearbetning och användning av dina data utöver detta äger inte rum. Dessutom kommer vi inte att skapa någon personlig användningsprofil med ditt namn eller andra igenkännande egenskaper.

3. Rätt till information, rätt till invändning och ångerrätt

Vid ansökan kommer vi också informera dig om vilka data som sparas om din person, skriftligen, eller på din begäran också elektroniskt. För sådan information, var god kontakta:

Storck Sverige AB
Hyllie Stationsv. 42
215 32 Malmö
Sweden

E-mail: info@se.storck.com

Samma sak gäller om du vill annullera lagring av dina data. Vi vill hänvisa till det faktum att du kan återkalla alla speciella medgivanden via e-post eller brev med omedelbar verkan. Klicka här för att motverka skapandet av en användningprofil med pseudonym (se punkt 2.3) genom att ställa in en opt-out Cookie.